บริการสถานที่จัดประชุม สัมมนา

หรือจัดเลี้ยงโอกาสสำคัญต่างๆ

ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

สนามกีฬาและโรงยิมมาตรฐาน

สำหรับกีฬาประเภทลู่ลาน และกีฬาในร่ม

หรือออกกำลังกายหลังเลิกงาน