Announce

สำนักงานบริหารสินทรัพย์ ประกาศงดรับงดให้ของขวัญ

นางสาริศา ชัยสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารสินทรัพย์ ประชุมชี้แจงนโยบาย No gift policy ของมหาวิทยาลัยให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ ในทุกโอกาส