บริการห้องประชุม สัมนาและจัดเลี้ยง

พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ

หอประชุมสำนักงานอธิการบดี

สถานที่ : อาคารสำนักงานอธิการบดี

ความจุ (คน) : 400 

สิ่งอำนวยความสะดวก : เวที โต๊ะรับแขก เครื่องเสียง ไมโครโฟน Projector Visualizer

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องประชุมสโรบล

สถานที่ : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

ความจุ (คน) : 30 

สิ่งอำนวยความสะดวก : ไมโครโฟน Projector Visualizer

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรือนไทยสาทร

สถานที่ : หลังอาคารสำนักงานอธิการบดี

ความจุ (คน) : 100 

สิ่งอำนวยความสะดวก : เครื่องเสียง ไมโครโฟน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ (VIP)

สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 3

ความจุ (คน) : 50

สิ่งอำนวยความสะดวก : โต๊ะรับแขก เครื่องเสียง ไมโครโฟน Projector

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องประชุม 301L / 301R

สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 3

ความจุ (คน) : 70

สิ่งอำนวยความสะดวก : เวที โต๊ะรับแขก เครื่องเสียง ไมโครโฟน Projector

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องประชุม 401L / 401R

สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4

ความจุ (คน) : 150

สิ่งอำนวยความสะดวก : เวที โต๊ะรับแขก เครื่องเสียง ไมโครโฟน โทรทัศน์ Projector

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องประชุม Theater

สถานที่ : อาคารสิริธร ชั้น 4

ความจุ (คน) : 120

สิ่งอำนวยความสะดวก : เครื่องเสียง ไมโครโฟน Projector Visualizer

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องประชุมอัญมณี

สถานที่ : อาคาร 36 ชั้น 3

ความจุ (คน) : 50

สิ่งอำนวยความสะดวก : ไมโครโฟน Projector Visualizer

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องประชุมอาคาร CREATIVE ชั้น 17

สถานที่ : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

ความจุ (คน) : 300

สิ่งอำนวยความสะดวก : เวทีเล็ก เครื่องเสียง ไมโครโฟน Projector โต๊ะรับแขก

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องประชุม Auditorium

สถานที่ : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

ความจุ (คน) : 250

สิ่งอำนวยความสะดวก : เวที เครื่องเสียง ไมโครโฟน Projector

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องประชุมสาธร 1

สถานที่ : อาคาร 48 ชั้น 2

ความจุ (คน) : 120

สิ่งอำนวยความสะดวก : โต๊ะรับแขก ไมโครโฟน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้อง 502

สถานที่ : อาคารคณะครุศาสตร์

ความจุ (คน) : 80

สิ่งอำนวยความสะดวก : Projector Visualizer ไมโครโฟน

รายละเอียดเพิ่มเติม

Bangkok 902

สถานที่ : สถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย

ความจุ (คน) : 60

สิ่งอำนวยความสะดวก : Projector Visualizer ไมโครโฟน โพเดียม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องพยับหมอก

สถานที่ : คณะศิลปศาสตร์

ความจุ (คน) : 70

สิ่งอำนวยความสะดวก : 

รายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่บพิตพิมุข มหาเมฆ

หอประชุมใหญ่ บพิตรพิมุขมหาเมฆ

สถานที่ : อาคาร 7 บพิตรพิมุขมหาเมฆ

ความจุ (คน) : 1,700

สิ่งอำนวยความสะดวก : เวที โต๊ะรับแขก ไมโครโฟน Projector Visualizer

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องประชุมบพิตรพิมุขมหาเมฆ 5

สถานที่ : อาคาร 9 ชั้น 6 บพิตรพิมุขมหาเมฆ

ความจุ (คน) : 70

สิ่งอำนวยความสะดวก : ไมโครโฟน Projector Visualizer

รายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่พระนครใต้

ห้องคุณหญิงประยงค์

สถานที่ : อาคาร 11 พระนครใต้

ความจุ (คน) : 200

สิ่งอำนวยความสะดวก : เวที เครื่องเสียง ห้องคอนโทรล ไมโครโฟน Projector Visualizer โพเดียม โต๊ะรับแขก

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องจันทร

สถานที่ : อาคาร 8 พระนครใต้

ความจุ (คน) : 120

สิ่งอำนวยความสะดวก : Projector Visualizer

รายละเอียดเพิ่มเติม