สนามกีฬา และโรงยิม

สนาม UTK Stadium
โรงยิมอเนกประสงค์ เทคนิคกรุงเทพ
สนามฟุตบอลบพิตรพิมุข มหาเมฆ
โรงยิมอเนกประสงค์ พระนครใต้