ห้องประชุม Bangkok 902

ห้องประชุม ขนาดพื้นที่ 75 ตารางเมตร ความจุ 30 – 60 ที่นั่ง บนอาคารสูง เห็นวิวเมืองฝั่งกรุงเทพตะวันออก

สิ่งอำนวยความสะดวก

Projector เครื่องเสียง ไมโครโฟน โทรทัศน์ Electronic whiteboard โพเดียม

สถานที่ตั้ง

อาคารคณะเทคโนโลยีสิ่งทอ ชั้น 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *