ห้องประชุมสาธร 1

ห้องประชุมขนาดใหญ่ สามารถจัดเป็นห้องสัมนาหรือห้องจัดเลี้ยง จุคนได้ถึง 120 คน

สิ่งอำนวยความสะดวก : เวที Projector เครื่องเสียง ไมโครโฟน โต๊ะรับแขก โพเดียม

สถานที่ตั้ง

อาคาร 48 ชั้น 2

พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *