หอประชุมใหญ่ บพิตรพิมุขมหาเมฆ

หอประชุมเธียเตอร์ ที่นั่งสโลป ขนาดความจุ 1,700 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก

เวที เครื่องเสียง ไมโครโฟน Projector

สถานที่ตั้ง

อาคาร 7 ชั้น 2

พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *