ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์

ห้องประชุมระดับ VIP พื้นที่ 210 ตารางเมตร จุคนได้ถึง 50 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก 

Projector Visualizer โทรทัศน์ เครื่องเสียง ไมโครโฟน ห้องคอนโทรล

ผนังกว้าง 5 เมตร สามารถติดป้ายไวนิลได้

สถานที่ตั้ง

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 3 ฝั่งซ้าย

พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *