ห้องประชุมอัญมณี

ห้องสำหรับจัดประชุม ขนาดพื้นที่ 91 ตารางเมตร จุคนได้ถึง 60 ที่นั่ง 

สิ่งอำนวยความสะดวก

Projector Visualizer Smart Board โทรทัศน์ ไมโครโฟน 

สถานที่ตั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 36 ชั้น 3

พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *