ห้องจันทร

ห้องเลคเชอร์แบบสโลป ความจุ 120 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก

Projector Visualizer ไมโครโฟน

สถานที่ตั้ง

อาคาร 8 ชั้น 4

พื้นที่พระนครใต้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *