ห้องประชุม 301 ฝั่ง L และ R

ห้องประชุม สัมนา จัดเลี้ยง จำนวน 70 คน

สิ่งอำนวยความสะดวก

เวที โต๊ะรับแขก เครื่องเสียง ไมโครโฟน Projector

สถานที่ตั้ง

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 3

พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *